Unieke projecten
Terug naar overzicht
Skoebidoe Slaapwekker
Nl

Uitdaging

Vraag

Onze dag is altijd extra speciaal wanneer een klant komt aankloppen met een custom made project. De uitdaging die De Christelijke Mutualiteit ons voorlegde was niet anders: op maat gemaakte slaapwekkers.

 

Onze aanpak

Op maat gemaakte slaaptrainers voor de CM

De eerste stap was het doornemen van het volledige aanbestedingsdossier. Op die manier kregen we een goed beeld van de wensen van de klant. Aangezien het een aanzienlijk project betreft, zowel qua aantallen als qua opvolging, was een grondige haalbaarheidsstudie geen overbodige luxe. Er werd gezocht naar de perfecte productiepartner voor de slaapwekkers. Hiervoor bedachten we twee mogelijke pistes. We konden op safe spelen en een bestaande slaaptrainer aanbieden. Maar om zo goed mogelijk aan de vraag van De Christelijke Mutualiteit te voldoen lag de beste optie voor de hand: doen waar we écht goed in zijn. We kozen ervoor om een volledig nieuw product voor te stellen. Ontworpen volgens de wensen en noden van de CM.

Design op maat

Nadat onze productiepartner het licht op groen zette, gingen we naar de tekentafel. We probeerden iets unieks te creëren dat zou aanspreken bij jonge kinderen en hun ouders. Er werd geschetst en er werden 3D modellen gemaakt. Uit onze verschillende designs koos de klant op basis van een doelgroepenonderzoek voor de slaapwekker in vlindervorm.

Productie

Het was essentieel om aan alle Europese normen en voorwaarden te voldoen. Daarom werd de productie van de slaapwekkers door onze medewerkers in China op de voet gevolgd. Bovendien werd een team van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs ingeschakeld. De eindverantwoordelijkheid en de logistieke opvolging bleef uiteraard steeds in België.

Fulfilment

Tot slot werd ook de voorraad, de klachtenbehandeling en de afhandeling van de orders van de slaapwekkers door ons verzorgd. Elk lid van De Christelijke Mutualiteit krijgt vlak voor z’n kind 2 jaar wordt een brief waarmee de slaapwekker besteld kan worden. Een slaapwekker die op deze manier via de bijhorende website besteld werd voor 16u, werd de volgende dag reeds geleverd. In totaal genoten al meer dan 20 000 Mutualiteitsklanten van dit product, en nog eens minstens even veel klanten zullen in de loop van 2017 en 2018 van deze actie genieten.

 


 

Promobiss

Download het uitgebreide artikel over de slaapwekkers dat gepubliceerd werd in PromoBiss. Of scroll verder en lees het artikel hieronder.

Download het artikel

“We zijn eigenlijk geen ziekenfonds, maar een ‘gezondheidsfonds’,” zegt Nico Sablon, diensthoofd Marketing, Communicatie & Sales CM. Het streven van CM is gezond- heidsproblemen voorkomen in plaats van genezen. Eén van de problemen waar mensen mee te kampen hebben, is een slaapprobleem en de gevolgen daarvan. Er zijn drie grote groepen met slaapproblemen: mensen met een alge- meen slaapprobleem, gezinnen met (heel) jonge kinderen en mensen die ‘s nachts in ploegendiensten werken. Ouders van jonge kinderen hebben doorgaans slaapproblemen: ze worden lang wakker gehouden of vroeg wak-
ker gemaakt door hun baby’s en peuters. Peuters kunnen nog geen klok kijken, worden wakker en willen opstaan - ook wanneer de ouders nog in diepe rust zijn. Vandaar een slaapwekker in de vorm van een vlinder. Slaapwekker is eigenlijk een vreemd woord: slapen en wekken zijn immers elkaars tegengestelde. “We zochten naar iets dat verandert op zo’n wekker. Geen geluid, want als een kind toch nog slaapt, wordt het daardoor wakker gemaakt. Vandaar de keuze voor een lichtsignaal: heeft de vlinder de ogen open dan mag het kind opstaan, zijn de ogen dicht dan moet het blijven slapen.”

Marketing aanpak

De slaapwekker past daarenboven ook in de marketing- aanpak naar jonge gezinnen, een doelgroep waar de con- currentie tussen de ziekenfondsen groot is. “We wilden mensen met jonge kinderen iets aanbieden,” zegt Sablon. “We hebben een brainstorm gehad en één van de items waar we snel bij uitkwamen, was een slaapwekker. Som- migen bij ons hadden er al één en er bestaan verschillende modellen. We zijn daarop onze wensen gaan verfijnen: hoe moet zo’n wekker eruit zien, moet het een bestaand product zijn of gaan we voor een product dat op maat gemaakt is? Een merkproduct kost op zich meer, een ‘wit product’ is goedkoper. We hebben gekozen voor een op maat gemaakt wit product. We hebben zo zelf de controle over hoe het eruit ziet.” De slaapwekker kreeg de vorm van een vlinder. Sablon deed daarvoor ‘marktonderzoek’ (een namiddag bij kleuters) en de respondenten kozen massaal voor die vlinder. Dat er een vlinder kwam, is niet helemaal toevallig: het ziekenfonds heeft met Skoebidoe immers een programma voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen tot drie jaar. De mascotte van Skoebidoe is een vlinder. “We hebben ervoor gekozen dat product in de merkstrategie van Skoebidoe te laten passen,” aldus Sablon. De wekker heeft dan ook op de achterzijde als ‘afzender’ ‘Skoebidoe/CM’ - op een subtiele manier, niet ‘in your face’, zoals Sablon zegt.
De bedoeling is om de wekker te sturen naar de gezinnen waarin een kind anderhalf jaar wordt. Sablon: “Dat is eigen- lijk te jong om die optimaal te kunnen gebruiken. Meestal is dat vanaf twee jaar. Maar we wilden met die slaapwekker bij de ouders zijn nog voor ze er zelf één gekocht hadden. Dus moesten we vooral op tijd zijn.”

Op maat

Voor het ontwerp, de productie én - niet onbelangrijk - de fulfilment deed CM een openbare aanbesteding (het zie- kenfonds is daartoe verplicht) en koos op basis daarvan voor Special Things. Zegt Axel Debruyne, ceo van Spe- cial Things: “Toen we die aanbesteding kregen, zijn we gaan kijken bij Skoebidoe en hebben we gezegd voor een eigen ontwerp te gaan. We zijn volop voor de vlinderidee gegaan toen we de aanbesteding zagen. Dat zit ook in het DNA van ons bedrijf: zaken voorstellen op maat.” Special Things nam het volledig ontwerp van de slaaptrainer/wekker ter hand, deed het ontwerp van de verpakking, koos een betrouwbare (en ethisch verantwoorde) fabrikant en volgde de productie ter plaatse op met eigen mensen. “We zochten een producent die ervaring had. Er zijn per wekker immers 28 handelingen nodig,” zegt Debruyne. Er waren vier prototypes. De veranderingen die men doorvoerde waren kleine, maar niet onbelangrijke zaken zoals de sterkte (of eerder zwakte) van het licht. Sablon: “Als CM kunnen we alleen dingen doen die kloppen met wat we als ‘gezondheidsfonds’ uitdragen. We leggen de lat hoog en hebben oog voor details.” Ook het beheer van de voorraad, het opzetten van een online-tool voor de wekker, de helpdesk en het verzenden ervan is in handen van Special Things. Het principe is dat de leden van CM een brief krijgen met daarin een code. Die code moeten ze ingeven (dat voorkomt ook ‘dubbelbestellen’) en daarop wordt de slaapwekker door een koerier afgeleverd. Zo’n wekker afhalen in een CM-kantoor is “.... niet meer in lijn met deze tijd,” zoals Nico Sablon zegt. “De mensen stellen tegenwoordig hogere eisen. En mensen die werken, kunnen die wekker niet komen afhalen.” Axel Debruyne zegt dat een wekker die vòòr 16.00 uur besteld is, de volgende dag door een koerier wordt afgeleverd. Dat kan eventueel ook op hun werk gebeuren. Dat betekent voor Special Things dat er elke dag verzendingen zijn... In juni van 2016 verstuurde CM de eerste brieven met codes. “We hebben eerst een kleine partij verstuurd om te testen: de brief met de code, het doorgeven van adressen aan Special Things, de website, de verzending. In juli en augustus hebben we grotere volumes verstuurd.”

Aantallen

Om welke aantallen gaat het? “We hebben jaarlijks ongeveer 35.000 geboortes, dus ook jaarlijks 35.000 kinderen die anderhalf jaar worden. We zullen deze actie ook gedurende een aantal jaren doen,” aldus Nico Sablon. De eerste keer zijn niet alle wekkers voor één jaar in één keer geleverd. De eerste partij was zo’n 10.000 exemplaren groot. Sablon: “Dat aantal was groot genoeg om te starten. We wilden niet te veel in één keer. Stel dat er iets mis was, dan zat je met een hele container. Op deze manier konden we waar nodig bijsturen voor de tweede productie.” Special Things nam de voorfinanciering op zich. CM betaalt op basis van een maandelijkse facturatie voor de slaapwek- kers die verzonden zijn. Op lange termijn beschouwt CM deze investering niet als een kost, maar een investering in gezondheid: minder slaapproblemen bij jonge ouders betekent ook minder kosten voor extra doktersbezoek en voor eventuele extra medicijnen. Ten slotte: werkt het en hoe zijn de reacties? CM volgt de slaapwekker automatisch op met een enquête, maar doet die pas na zes maanden, niet de dag of de week na de verzending. Men gaat ervan uit dat de ouders er enige maanden ervaring mee moeten hebben. Spontane reac- ties waren er ook, onder andere was er de vraag naar een tweede exemplaar voor een ander kind in de familie. CM heeft dat opgelost door de slaapwekker ook in de CM- Thuiszorgwinkel te verkopen, 31,50 euro voor CM-leden, 35 euro voor niet-leden.

 
Special Things • Canadadreef 3, 2820 Bonheiden - België • marketing@specialthings.be • T +32 (0)15 55 10 51 • F +32 (0)15 55 14 51